https://web.facebook.com/profile.php?id=100018511240746


 

 THỪA PHÁT LẠI LẬP VI BẰNG
Hotline: 0904992111 

1. Vi bằng xác nhận các thỏa thuận, cam kết trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, du học.

2. Vi bằng xác nhận các sự kiện liên quan đến giao dịch nhà/đất.

3. Vi bằng xác nhận các sự kiện liên quan đến công trình xây dựng, hiện trạng công trình, tài sản.

4. Vi bằng xác nhận các thỏa thuận trong quan hệ hôn nhân, gia đình.

5. Vi bằng xác nhận các thỏa thuận trong mối quan hệ dân sự.

6. Vi bằng xác nhận việc kiểm kê; thống kê tài sản, hiện vật.

7. Vi bằng xác nhận các sự kiện, hành vi trong kinh doanh, thương mại.

8. Vi bằng ghi nhận việc giao, nhận văn bản, thư mời, thông báo.

9. Vi bằng xác nhận các hành vi trong quá khứ.

10. Vi bằng xác nhận các sự kiện, hành vi trái pháp luật về thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, Internet, Facebook.

 

Tin nổi bật

11
05/2019

VI BẰNG

VI BẰNG VỀ NHÀ ĐẤT

11
05/2019

VI BẰNG

VI BẰNG TRONG LĨNH VỰC DU HỌC VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

11
05/2019

VI BẰNG

VI BẰNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

11
05/2019

VI BẰNG

VI BẰNG TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

11
05/2019

VI BẰNG

VI BẰNG TRONG LĨNH VỰC GÓP VỐN, THẾ CHẤP, GIAO NHẬN TIỀN

11
05/2019

VI BẰNG

VI BẰNG TRONG LĨNH VỰC KIỂM KÊ TÀI SẢN

11
05/2019

VI BẰNG

VI BẰNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

11
05/2019

VI BẰNG

VI BẰNG GHI NHẬN CUỘC HỌP, GIAO THÔNG BÁO

11
05/2019

VI BẰNG

VI BẰNG XÁC NHẬN SỰ KIỆN, HÀNH VI TRONG QUÁ KHỨ

11
05/2019

VI BẰNG

VI BẰNG GHI NHẬN NỘI DUNG TRONG WEB, FACEBOOK

VI BẰNG

VI BẰNG

VI BẰNG VỀ NHÀ ĐẤT

(11/05/2019)
VI BẰNG

VI BẰNG

VI BẰNG TRONG LĨNH VỰC DU HỌC VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

(11/05/2019)
VI BẰNG

VI BẰNG

VI BẰNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

(11/05/2019)
VI BẰNG

VI BẰNG

VI BẰNG TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

(11/05/2019)
VI BẰNG

VI BẰNG

VI BẰNG TRONG LĨNH VỰC GÓP VỐN, THẾ CHẤP, GIAO NHẬN TIỀN

(11/05/2019)
VI BẰNG

VI BẰNG

VI BẰNG GHI NHẬN CUỘC HỌP, GIAO THÔNG BÁO

(11/05/2019)
VI BẰNG

VI BẰNG

VI BẰNG XÁC NHẬN SỰ KIỆN, HÀNH VI TRONG QUÁ KHỨ

(11/05/2019)
VI BẰNG

VI BẰNG

VI BẰNG GHI NHẬN NỘI DUNG TRONG WEB, FACEBOOK

(11/05/2019)
DỊCH VỤ CỦA THỪA PHÁT LẠI

DỊCH VỤ CỦA THỪA PHÁT LẠI

LẬP VI BẰNG

(29/08/2018)
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA THỪA PHÁT LẠI

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA THỪA PHÁT LẠI

CHỨC NĂNG CỦA THỪA PHÁT LẠI

(29/08/2018)

0904992111

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn