https://web.facebook.com/profile.php?id=100018511240746

THỪA PHÁT LẠI

 THỪA PHÁT LẠI - LUẬT SƯ
Hotline: 0904992111
Email: thang.nguyentplthudo@gmail.com

I. LẬP VI BẰNG

1. Xác nhận các sự kiện liên quan đến giao dịch nhà/đất

1.1.Vi bằng ghi nhận thỏa thuận về nhà/đất trước khi thực hiện việc chuyển nhượng tại văn phòng công chứng hoặc trong các trường hợp:

- Nhà/đất đủ điều kiện nhưng chưa được cấp hoặc đang chờ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (gọi chung là sổ đỏ);

- Các căn hộ trong chung cư (hoặc chung cư mini) đã có Giấy phép xây dựng, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở chung hoặc đã tồn tại trong thực tế nhưng chưa làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ) riêng cho từng căn hộ;

- Nhà/đất tại các khu nhà tập thể, nhà/đất biệt thự đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung (sổ đỏ) cho

toàn bộ diện tích sử dụng; nhưng từng nhà riêng biệt chưa có sổ đỏ;

- Đất nông nghiệp chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nhưng muốn thỏa thuận trước với nhau về các điều kiện chuyển nhượng;

1.2.Vi bằng ghi nhận các thỏa thuận, giao dịch liên quan đến nhà/đất khác như:

- Cho thuê nhà, phòng ở, căn hộ, muợn nhà đối với các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Xác nhận thời gian sử dụng nhà/đất, nguồn gốc đất, tái xác lập việc mua bán trong quá khứ để chứng minh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ); khi giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc khi có tranh chấp xảy ra;

- Việc giao, nhận tiền thực tế trước và sau khi thực hiện thỏa thuận mua bán chuyển nhượng nhà/đất tại văn phòng công chứng;

- Thỏa thuận phân chia quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở;

- Thỏa thuận giao tiền cho người khác mua hộ nhà/đất hoặc đứng tên hộ trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ);

- Các cam kết, thỏa thuận của các thành viên trong gia đình, của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân hoặc khi tiến hành ly hôn về việc phân chia tài sản là nhà và đất ở;

- Xác nhận hành vi chiếm giữ bất hợp pháp của người khác đối với nhà/đất làm chứng cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại;

- Các thỏa thuận liên quan đến việc dồn điền, đổi thửa, mua bán, cho mượn, cho thuê đối với đất nông nghiệp;

- Tái xác lập về các vấn đề tặng, cho hoặc phân chia tài sản là bất động sản (nhà, đất), động sản (ô tô, xe máy…) đã có thỏa thuận trong quá khứ.

2. Vi bằng xác nhận các sự kiện liên quan đến công trình xây dựng:

- Xác nhận hiện trạng các công trình liền kề trước khi công trình xây dựng được khởi công;

- Xác nhận tiến độ thi công xây dựng công trình trong bất kì giai đoạn nào để đảm bảo tính công bằng, chính xác khi phát sinh tranh chấp với các nhà thầu về việc chậm trễ trong khi thi công, làm sai hợp đồng trong xây dựng;

- Xác nhận hiện trạng công trình bị lấn chiếm trái pháp luật để tạo chứng cứ pháp lý trước khi tiến hành thủ tục yêu cầu bên lấn chiếm chấm dứt hành vi và bồi thường thiệt hại;

- Xác nhận hiện trạng nhà cửa, công trình xây dựng bị nứt, lún, đổ vỡ… do việc thi công công trình xây dựng liền kề gây ra hoặc để làm căn cứ xin sửa chữa, xây dựng công trình mới tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Vi bằng xác nhận các thỏa thuận trong quan hệ hôn nhân, gia đình

- Xác nhận thỏa thuận về tài sản trước khi kết hôn, trong thời kỳ hôn nhân;

- Xác nhận nguồn gốc tiền, tài sản trong quan hệ hôn nhân, gia đình;

- Kiểm kê tài sản trước khi kết hôn hoặc khi ly hôn để làm căn cứ xác định tài sản chung- riêng trong quan hệ hôn nhân, gia đình;

- Xác nhận sự thỏa thuận về phân chia tài sản chung trước và sau khi ly hôn;

4. Vi bằng xác nhận các thỏa thuận trong mối quan hệ dân sự

- Xác nhận việc giao, nhận tiền hoặc các giấy tờ liên quan đến tài sản;

- Xác nhận về việc đặt cọc mua bán nhà/đất, căn hộ chung cư, mua bán xe;

- Xác nhận về việc chủ sở hữu tài sản muốn chuyển quyền sở hữu và sử dụng của mình cho người khác (tặng, cho);

- Xác nhận thỏa thuận giữa ba bên: người vay nợ, người bảo lãnh và Ngân hàng về việc đứng ra bảo lãnh trả nợ tại Ngân hàng;

- Xác nhận việc góp vốn kinh doanh, mua tài sản, nguồn gốc tài sản;

- Xác nhận buổi họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông công ty;

- Xác nhận sự thỏa thuận mua bán, phân chia, quản lý sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản;

- Xác nhận hành vi một bên tự khai, tự cam kết gửi đến Tòa án (trường hợp Tòa án ở xa hoặc muốn Tòa án xử vắng mặt mình), để làm chứng cứ phục vụ cho các tranh chấp tại Tòa án, tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Vi bằng xác nhận việc kiểm kê, thống kê tài sản, hiện vật

- Xác nhận việc kiểm kê, kiểm tra tài sản trước khi hợp nhất doanh nghiệp;

- Xác nhận việc kiểm kê tài sản đối với việc cho thuê nhà;

- Xác nhận việc kiểm kê hàng tồn kho; kiểm kê hàng hóa trước và trong quá trình vận chuyển từ kho hàng đến nơi nhận hàng;

- Xác nhận việc giao nhận hàng hóa, máy móc...

6. Xác nhận các sự kiện, hành vi trong kinh doanh, thương mại

- Xác nhận việc đối tác giao sản phẩm kém chất lượng;

- Xác nhận hàng hóa bị hư hỏng, thiếu hụt trong quá trình vận chuyển;

- Xác nhận hành vi cạnh tranh không lành mạnh của doanh nghiệp đối thủ liên quan đến sản xuất, cung ứng, tiếp thị, quảng cáo sản phẩm;

- Xác nhận hành vi vi phạm hợp đồng, thỏa thuận trong kinh doanh, thương mại, ví dụ như việc từ chối, tránh thực hiện một công việc mà lẽ ra phải thực hiện, cũng như ghi nhận hành vi đáp trả của phía đối tác,... nhằm tạo chứng cứ pháp lý để tiến hành các thủ tục liên quan tiếp theo.

7. Vi bằng ghi nhận việc giao, nhận thông báo

- Giao thông báo triệu tập cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên công ty;

- Giao thông báo đòi nợ, yêu cầu thanh toán nợ;

- Giao thông báo yêu cầu thanh toán tiền thuê nhà và thanh lý Hợp đồng thuê nhà trước thời hạn; thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà;

- Giao thông báo lấy lại nhà hoặc bàn giao nhà theo thỏa thuận;

- Giao thông báo, đơn kiến nghị, đơn đề nghị… gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Vi bằng tái xác lập các hành vi trong quá khứ

- Các bên xác nhận việc đã giao nhận tiền trong các giao dịch;

- Các bên xác nhận đã thực hiện 1 giao dịch trong quá khứ (mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, trao đổi...);

- Các bên xác nhận về việc đã bàn giao, nhận bàn giao tài sản đúng đối tượng, điều kiện đã giao dịch (bàn giao nhà trong hợp đồng thi công, bàn giao tài sản trong hợp đồng mua bán, cho thuê...);

- Các bên xác nhận có việc đứng tên hộ trên giấy tờ, văn bản (Việt kiều nhờ người trong nước đứng tên giùm mua nhà đất, đứng tên giùm trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, đứng tên giùm trên giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu...);

- Các bên xác nhận việc đã nhận quyền lợi liên quan đến việc thừa kế (có thể xảy ra trước hoặc sau thời điểm kê khai di sản thừa kế).

9. Xác nhận các sự kiện, hành vi trái pháp luật về thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình.

- Xác nhận việc báo chí, Internet, các phương tiện thông tin đưa tin sai sự thật, đưa tin khi chưa được phép hoặc vu khống các cá nhân, tổ chức;

- Vi bằng ghi nhận hành vi xúc phạm đe dọa cá nhân trên Internet, tin nhắn trên điện thoại di động, đưa các thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân;

- Vi bằng ghi nhận việc vi phạm bản quyền trên Internet, sai lệch thông tin...;

Ngoài ra, còn có nhiều sự kiện pháp lý xảy ra trong cuộc sống và sinh hoạt mà Vi bằng có thể được lập để sử dụng làm căn cứ giải quyết tranh chấp trong các thỏa thuận, cam kết, trong thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các bên (tổ chức, cá nhân) liên quan, hoặc sử dụng làm tài liệu chứng cứ cho Tòa án khi xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

II. LUẬT SƯ

1. Hình sự:

Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa bảo đảm tốt hơn quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền được bảo vệ lợi ích hợp pháp của các đương sự trong vụ án Hình sự.

2. Dân sự

Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng để giải quyết các tranh chấp tại Tòa án.

Bảo vệ quyền & lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại Tòa án các cấp trong các vụ án: Dân sự, kinh doanh Thương mại, Đất đai, Hôn nhân Gia đình, Hành chính;

Tư vấn phương pháp thu hồi nợ.

3. Thành lập doanh nghiệp

Tư vấn chiến lược và hình thức đầu tư.

Tư vấn tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết.

Lập hồ sơ pháp lý thành lập doanh nghiệp, chuyển đổi, sáp nhập, mua bán doanh nghiệp.

4. Lao động

Xây dựng chế độ tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm dành cho người lao động.

Soạn thảo hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể.

Giải quyết tranh chấp lao động.

5. Sở hữu trí tuệ

Tra cứu đăng ký bảo hộ của các đối tượng sở hữu trí tuệ tại VN.

Tư vấn đăng ký bảo hộ đối tượng SHTT tại Việt Nam.

Tư vấn ký kết hợp đồng liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Đại diện giải quyết tranh chấp vi phạm quyền SHTT tại Việt Nam.

6. Đất đai

Tư vấn các vần đề pháp lý về đất đai;

Tư vấn cho thuê, thuê mua, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp đất đai, nhà xưởng, bất động sản.

7. Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Hợp đồng vay vốn .

Mua bán, phân phối hàng hóa, nhượng quyền thương mại.

Hợp đồng liên doanh, liên kết.

Mua bán cổ phần, trái phiếu

III. XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

- Thi hành án dân sự  gắn với việc xử lý tài sản của đương sự, dựa trên kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại hoặc Cơ quan Thi hành án dân sự mới có thể xử lý các bước tiếp theo. 

- Qua xác minh nếu đủ điều kiện thi hành án, khách hàng có thể ký Hợp đồng để Văn phòng Thừa phát lại tổ chức thực hiện trọn vẹn quyết định của bản án.

IV. TRỰC TIẾP TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN

1. Thẩm quyền Thi hành án: Thừa phát lại được quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án cấp quận, huyện nơi Thừa phát lại đặt Văn phòng; Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án cấp quận, huyện nơi Thừa phát lại đặt Văn phòng; Quyết định Giám đốc thẩm, Tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp quận, huyện nơi Thừa phát lại đặt Văn phòng.

2. Phạm vi Tổ chức Thi hành án: Thừa phát lại có thể tổ chức thi hành các vụ việc thuộc thẩm quyền của mình ngoài địa bàn quận, huyện nơi đặt văn phòng Thừa phát lại nếu đương sự có tài sản, cư trú hoặc có các điều kiện khác ngoài địa bàn quận, huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại.

Khi tổ chức thực hiện thi hành án, Thừa phát lại có thẩm quyền như một chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự. Trong khi thực hiện chức năng thi hành án, Thừa phát lại được quyền áp dụng các biện pháp đảm bảo thi hành án, nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản trốn tránh việc thi hành. Thừa phát lại có quyền dùng biện pháp nghiệp vụ phong tỏa các tài khoản; tạm giữ tài sản; giấy tờ của đương sự, tạm dừng việc đăng ký chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản… và các biện pháp cưỡng chế thi hành khi thấy cần thiết, kể cả bán đấu giá tài sản kê biên trong một số trường hợp pháp luật quy định.

V . TƯ VẤN CÔNG CHỨNG

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng, Văn bản thỏa thuận...

- Tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế, phân chia tài sản...

 

Tin nổi bật

29
08/2018

VI BẰNG

Lập vi bằng là một trong những chức năng quan trọng của Thừa phát lại hiện...

29
08/2018

KHÁI NIỆM VI BẰNG

Lập vi bằng là một trong những chức năng quan trọng của Thừa phát lại hiện...

29
08/2018

KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN

Văn bản là phương tiện ghi tin và truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ (hay ký...

29
08/2018

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

HOA HỒNG VĂN KHÔI GIỐNG CỔ SAPA

HOA HỒNG VĂN KHÔI GIỐNG CỔ SAPA

Hồng Vân Khôi hay có một số địa phương gọi là Văn Khôi. Hồng còn có tên gọi theo cách xưa...

(29/08/2018)
HOA HỒNG NHUNG

HOA HỒNG NHUNG

Hồng nhung có màu đỏ tươi tuyệt đẹp. Hồng nhung là cây bụi nhỏ. Về mùa đông màu đỏ...

(29/08/2018)
VI BẰNG

VI BẰNG

Lập vi bằng là một trong những chức năng quan trọng của Thừa phát lại hiện nay, cụ thể:

(29/08/2018)
KHÁI NIỆM VI BẰNG

KHÁI NIỆM VI BẰNG

Lập vi bằng là một trong những chức năng quan trọng của Thừa phát lại hiện nay, cụ thể:

(29/08/2018)
KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN

KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN

Văn bản là phương tiện ghi tin và truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ (hay ký hiệu) nhất...

(29/08/2018)
DỊCH VỤ PHÁP LÝ

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

(29/08/2018)

0904992111

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn