Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA THỪA PHÁT LẠI

Đăng lúc 22:52:21 29/08/2018

I. LẬP VI BẰNG

1. Vi bằng ghi nhận các sự kiện liên quan đến giao dịch nhà, đất.

2. Vi bằng ghi nhận các thỏa thuận, cam kết trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, du học.

3. Vi bằng ghi nhận nội dung thông tin vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm trên trang Web, Internet, Facebook.

4. Vi bằng ghi nhận hiện trạng công trình xây dựng, tài sản trên đất.

5. Vi bằng ghi nhận các thỏa thuận trong quan hệ hôn nhân, gia đình.

6. Vi bằng ghi nhận các thỏa thuận trong giao dịch, quan hệ dân sự.

7. Vi bằng ghi nhận việc kiểm kê; thống kê tài sản, hiện vật.

8. Vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi trong kinh doanh, thương mại.

9. Vi bằng ghi nhận việc giao, nhận văn bản, thư mời, thông báo.

10. Vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi trong quá khứ.

11. Vi bằng ghi nhận cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, họp gia đình.

12. Vi bằng ghi nhận thỏa thuận về ngõ đi chung, tài sản chung.

II. XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

- Thi hành án dân sự  gắn với việc xử lý tài sản của đương sự, dựa trên kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại hoặc Cơ quan Thi hành án dân sự mới có thể xử lý các bước tiếp theo. 

- Qua xác minh nếu đủ điều kiện thi hành án, khách hàng có thể ký Hợp đồng để Văn phòng Thừa phát lại tổ chức thực hiện trọn vẹn quyết định của bản án.

III. TRỰC TIẾP TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN

1. Thẩm quyền Thi hành án: Thừa phát lại được quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án cấp quận, huyện nơi Thừa phát lại đặt Văn phòng; Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án cấp quận, huyện nơi Thừa phát lại đặt Văn phòng; Quyết định Giám đốc thẩm, Tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp quận, huyện nơi Thừa phát lại đặt Văn phòng.

2. Phạm vi Tổ chức Thi hành án: Thừa phát lại có thể tổ chức thi hành các vụ việc thuộc thẩm quyền của mình ngoài địa bàn quận, huyện nơi đặt văn phòng Thừa phát lại nếu đương sự có tài sản, cư trú hoặc có các điều kiện khác ngoài địa bàn quận, huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại.

Khi tổ chức thực hiện thi hành án, Thừa phát lại có thẩm quyền như một chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự. Trong khi thực hiện chức năng thi hành án, Thừa phát lại được quyền áp dụng các biện pháp đảm bảo thi hành án, nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản trốn tránh việc thi hành. Thừa phát lại có quyền dùng biện pháp nghiệp vụ phong tỏa các tài khoản; tạm giữ tài sản; giấy tờ của đương sự, tạm dừng việc đăng ký chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản… và các biện pháp cưỡng chế thi hành khi thấy cần thiết, kể cả bán đấu giá tài sản kê biên trong một số trường hợp pháp luật quy định.

IV. TỐNG ĐẠT BẢN ÁN, VĂN BẢN CỦA TÒA ÁN, CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

0904992111

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn