Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

LUẬT SƯ

LUẬT SƯ

1. Hình sự:

Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa bảo đảm tốt hơn quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền được bảo vệ lợi ích hợp pháp của các đương sự trong vụ án Hình sự.

2. Dân sự

Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng để giải quyết các tranh chấp tại Tòa án.

Bảo vệ quyền & lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại Tòa án các cấp trong các vụ án: Dân sự, kinh doanh Thương mại, Đất đai, Hôn nhân Gia đình, Hành chính;

Tư vấn phương pháp thu hồi nợ.

3. Thành lập doanh nghiệp

Tư vấn chiến lược và hình thức đầu tư.

Tư vấn tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết.

Lập hồ sơ pháp lý thành lập doanh nghiệp, chuyển đổi, sáp nhập, mua bán doanh nghiệp.

4. Lao động

Xây dựng chế độ tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm dành cho người lao động.

Soạn thảo hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể.

Giải quyết tranh chấp lao động.

5. Sở hữu trí tuệ

Tra cứu đăng ký bảo hộ của các đối tượng sở hữu trí tuệ tại VN.

Tư vấn đăng ký bảo hộ đối tượng SHTT tại Việt Nam.

Tư vấn ký kết hợp đồng liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Đại diện giải quyết tranh chấp vi phạm quyền SHTT tại Việt Nam.

6. Đất đai

Tư vấn các vần đề pháp lý về đất đai;

Tư vấn cho thuê, thuê mua, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp đất đai, nhà xưởng, bất động sản.

7. Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Hợp đồng vay vốn .

Mua bán, phân phối hàng hóa, nhượng quyền thương mại.

Hợp đồng liên doanh, liên kết.

Mua bán cổ phần, trái phiếu

 TƯ VẤN CÔNG CHỨNG

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng, Văn bản thỏa thuận...

- Tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế, phân chia tài sản...

0904992111

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn