Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

VI BẰNG GHI NHẬN CÁC THỎA THUẬN TRONG GIAO DỊCH, QUAN HỆ DÂN SỰ

Đăng lúc 14:17:17 11/05/2019

Vi bằng ghi nhận thỏa thuận trong các giao dịch, quan hệ dân sự

- Ghi nhận việc giao, nhận tiền hoặc các giấy tờ liên quan đến tài sản;

- Ghi nhận về việc đặt cọc mua bán nhà/đất, căn hộ chung cư, mua bán xe;

- Ghi nhận về việc chủ sở hữu tài sản muốn chuyển quyền sở hữu và sử dụng của mình cho người khác (tặng, cho);

- Ghi nhận thỏa thuận giữa ba bên: người vay nợ, người bảo lãnh và Ngân hàng về việc đứng ra bảo lãnh trả nợ tại Ngân hàng;

- Ghi nhận việc góp vốn kinh doanh, mua tài sản, nguồn gốc tài sản;

- Ghi nhận buổi họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông công ty;

- Ghi nhận sự thỏa thuận mua bán, phân chia, quản lý sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản;

- Ghi nhận hành vi một bên tự khai, tự cam kết gửi đến Tòa án (trường hợp Tòa án ở xa hoặc muốn Tòa án xử vắng mặt mình), để làm chứng cứ phục vụ cho các tranh chấp tại Tòa án, tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

0904992111

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn